A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #0-9., - . (1978) . ( : Błaszkiewicz A., Brochwicz-Lewiński W. 1978. O nawrocie ornamentacji u amonitów. Przegląd Geologiczny Vol 26, No 4, 259-261.)

.ENG