A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #0-9Sztejn J. (1967) Stratygrafia mikropaleontologiczna kredy dolnej Kujaw // Inst. Geol., Biul. 200, 1967 r. P.237-264.ENG