A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #0-9Guzhikov A.Yu., Arkadev V.V., Baraboshkin E.Yu., Bagaeva M.I., Piskunov V.K., Rudko S.V., Perminov V.A., Manikin A.G. (2012) New Sedimentological, Bio-, and Magnetostratigraphic Data on the JurassicCretaceous Boundary Interval of Eastern Crimea (Feodosiya) // Stratigraphy and Geological Correlation. Vol. 20. No. 3. P. 261-294.ENG