A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #0-9Simionescu I. (1898) Studii geologice şi paleontologice din Carpaţii sudici. II. Studiul faunei neocomiene din basenul Dîmboviciorei. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi. Academia Româna. Bucuresci. Institutul de arte grafice Carol Göbl, P.45-111.ENG